Hem

skriet@skriet.com

Förvaring


Förvaring av föremål, virtuella eller fysiska finns det ett antal olika möjligheter till

 

Virtuella föremål kan med fördel lagras på en dators hårddisk, usb-minne, dvd-skivor eller liknande.
För att lagra filer för åtkomst av andra som exempelvis en hemsida är ett webbhotell en möjlighet.
Nu erbjuder webbhotell olika former av service. Antingen hyr man in sig på ett gemensamt utrymme eller så skaffar man någon form av dedikerad server för sina filer och domännamn.

För förvaring av virtuella eller digitala format kan även en vanlig digitalkamera användas med dess minneskort. Nu har en digitalkamera den egenheten att blotta existensen av den gör att det i allmänhet tas en hel del bilder. Bilder som knappast kommer till användning utan mer eller mindre fyller upp minneskorten till dess det blir fullt.
Någon form av överföring till de media som nämns i föregående stycka kan vara på sin plats.

Förvaring av mer handfast objekt kan även det ske på differentierad sätt. Ett badkar är en utmärkt förvaringsplats för vatten. Det är så att säga 50% av ett badkars funktion. De andra 50% är att förvara en kropp där under tiden den badar. Nu är den där förvaringen av mer tillfällig karaktär. Inte som en dvd-skiva där avsikten är att spara innehållet under en längre tid.
På samma sätt kan man säga att ett kök också är en förvaringsplats, dock lite mer diffust vad man avser.
Om det gäller de fasta inventarierna kan man säga att köket är av mer permanent karaktär.
För matvaror är det av inte fullt så permanent karaktär, om man nu bortser från de matvaror man glämmer bort att de finns och som sedan i förändrat tillstånd sedan hittas.
För människor är käket mer som ett badkar, dvs en form av korttidslagring.

 

 

Sparande |